Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 99 - 7 94 - 3 100 - 5 293 - 15
2 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 100 - 7 92 - 4 97 - 5 289 - 16
3 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 99 - 7 93 - 2 97 - 4 289 - 13
4 Owens, Tayler AM (109) APO, AE 97 - 6 92 - 3 97 - 7 286 - 16
5 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 97 - 7 94 - 4 94 - 2 285 - 13
6 Pregana, Matthew (111) APO, AE 98 - 7 94 - 4 93 - 0 285 - 11
7 McDonald, Kaytlynne (360381) APO, AE 97 - 5 92 - 2 95 - 2 284 - 9
8 Swett, Kate (352401) APO, DEU 100 - 9 89 - 4 94 - 2 283 - 15
9 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 96 - 5 90 - 2 97 - 4 283 - 11
10 Robertson, Collin Davis (112) APO, AE 96 - 4 88 - 4 95 - 5 279 - 13
11 Ayala, Christian (360378) APO, AE 96 - 5 95 - 3 88 - 2 279 - 10
12 Legens, Michael (355213) APO, DEU 98 - 6 87 - 1 92 - 3 277 - 10
13 Pregana, Sarah (102) APO, AE 95 - 4 84 - 1 96 - 3 275 - 8
14 Musselman, Caroline (373024) APO, DEU 95 - 3 84 - 3 93 - 2 272 - 8
15 Bostic, Kayla (101) APO, AE 96 - 5 84 - 2 90 - 1 270 - 8
16 Pohlman, Alexander (116) APO, AE 92 - 1 85 - 1 92 - 2 269 - 4
17 Quinland, Jedaiah (104) APO, AE 95 - 3 82 - 0 88 - 1 265 - 4
18 Ortega-Valez, Jorge (108) APO, AE 97 - 3 81 - 1 84 - 1 262 - 5
19 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 94 - 4 83 - 1 83 - 1 260 - 6
20 Delrosa, Tyler (360376) APO, AE 87 - 2 85 - 1 88 - 2 260 - 5
21 stanley, sydnee (362590) 94 - 4 77 - 0 88 - 0 259 - 4
22 Horton, Nyssa (381206) APO, DEU 94 - 5 79 - 1 84 - 1 257 - 7
23 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 93 - 3 79 - 0 83 - 0 255 - 3
24 Hartman, Oliver (380926) 96 - 5 74 - 1 84 - 1 254 - 7
25 Utkin, Josef R (114) APO, AE 96 - 6 65 - 0 89 - 2 250 - 8
26 hormann, Lydia (362588) 86 - 0 81 - 2 79 - 0 246 - 2
27 Cochran, Molly (334041) APO, AE 82 - 1 79 - 0 85 - 0 246 - 1
28 Tran, Jeremiah (113) APO, AE 84 - 0 81 - 0 79 - 0 244 - 0
29 Borrero, Marie (381008) APO, DEU 80 - 1 75 - 0 85 - 1 240 - 2
30 Donigan, Peter (380925) 94 - 5 69 - 0 75 - 0 238 - 5
31 Duplessie, Kenton (118) APO, AE 86 - 1 67 - 0 82 - 1 235 - 2
32 ramey, collin (362587) 86 - 3 64 - 0 84 - 0 234 - 3
33 Tyler, David (380927) 88 - 1 72 - 0 69 - 0 229 - 1
34 Singsuwan, Naruecha (378234) APO, AE 91 - 2 51 - 0 86 - 2 228 - 4
35 Miranda, Yannic (107) APO, AE 92 - 2 51 - 0 84 - 1 227 - 3
36 Alvarez, Adelena (378236) APO, AE 84 - 0 71 - 0 72 - 2 227 - 2
37 segulin, will (362586) 81 - 0 61 - 1 82 - 0 224 - 1
38 Cochran, Jackson (378233) APO, AE 86 - 4 51 - 0 81 - 0 218 - 4
39 Becker, Ethan (380928) 88 - 1 66 - 1 61 - 0 215 - 2
40 Cepeda, Miguel (378235) APO, AE 82 - 0 61 - 1 68 - 0 211 - 1
41 parrow, brendan (362593) 84 - 0 61 - 2 59 - 0 204 - 2
42 Gravely, Ricky (378238) APO, AE 87 - 2 30 - 1 83 - 1 200 - 4
43 Shumate, Nathan (378239) APO, AE 70 - 0 34 - 0 39 - 0 143 - 0