Prone - Precision

Rank Participant Region Prone
1 Swett, Kate (352401) APO, DEU 100 - 9
2 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 100 - 7
3 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 99 - 7
4 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 99 - 7
5 Pregana, Matthew (111) APO, AE 98 - 7
6 Legens, Michael (355213) APO, DEU 98 - 6
7 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 97 - 7
8 Owens, Tayler AM (109) APO, AE 97 - 6
9 McDonald, Kaytlynne (360381) APO, AE 97 - 5
10 Ortega-Valez, Jorge (108) APO, AE 97 - 3
11 Utkin, Josef R (114) APO, AE 96 - 6
12 Ayala, Christian (360378) APO, AE 96 - 5
13 Hartman, Oliver (380926) 96 - 5
14 Bostic, Kayla (101) APO, AE 96 - 5
15 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 96 - 5
16 Robertson, Collin Davis (112) APO, AE 96 - 4
17 Pregana, Sarah (102) APO, AE 95 - 4
18 Quinland, Jedaiah (104) APO, AE 95 - 3
19 Musselman, Caroline (373024) APO, DEU 95 - 3
20 Horton, Nyssa (381206) APO, DEU 94 - 5
21 Donigan, Peter (380925) 94 - 5
22 stanley, sydnee (362590) 94 - 4
23 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 94 - 4
24 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 93 - 3
25 Miranda, Yannic (107) APO, AE 92 - 2
26 Pohlman, Alexander (116) APO, AE 92 - 1
27 Singsuwan, Naruecha (378234) APO, AE 91 - 2
28 Tyler, David (380927) 88 - 1
29 Becker, Ethan (380928) 88 - 1
30 Delrosa, Tyler (360376) APO, AE 87 - 2
31 Gravely, Ricky (378238) APO, AE 87 - 2
32 Cochran, Jackson (378233) APO, AE 86 - 4
33 ramey, collin (362587) 86 - 3
34 Duplessie, Kenton (118) APO, AE 86 - 1
35 hormann, Lydia (362588) 86 - 0
36 parrow, brendan (362593) 84 - 0
37 Alvarez, Adelena (378236) APO, AE 84 - 0
38 Tran, Jeremiah (113) APO, AE 84 - 0
39 Cochran, Molly (334041) APO, AE 82 - 1
40 Cepeda, Miguel (378235) APO, AE 82 - 0
41 segulin, will (362586) 81 - 0
42 Borrero, Marie (381008) APO, DEU 80 - 1
43 Shumate, Nathan (378239) APO, AE 70 - 0