Standing - Precision

Rank Participant Region Standing
1 Ayala, Christian (360378) APO, AE 95 - 3
2 Pregana, Matthew (111) APO, AE 94 - 4
3 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 94 - 4
4 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 94 - 3
5 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 93 - 2
6 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 92 - 4
7 Owens, Tayler AM (109) APO, AE 92 - 3
8 McDonald, Kaytlynne (360381) APO, AE 92 - 2
9 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 90 - 2
10 Swett, Kate (352401) APO, DEU 89 - 4
11 Robertson, Collin Davis (112) APO, AE 88 - 4
12 Legens, Michael (355213) APO, DEU 87 - 1
13 Pohlman, Alexander (116) APO, AE 85 - 1
14 Delrosa, Tyler (360376) APO, AE 85 - 1
15 Musselman, Caroline (373024) APO, DEU 84 - 3
16 Bostic, Kayla (101) APO, AE 84 - 2
17 Pregana, Sarah (102) APO, AE 84 - 1
18 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 83 - 1
19 Quinland, Jedaiah (104) APO, AE 82 - 0
20 hormann, Lydia (362588) 81 - 2
21 Ortega-Valez, Jorge (108) APO, AE 81 - 1
22 Tran, Jeremiah (113) APO, AE 81 - 0
23 Horton, Nyssa (381206) APO, DEU 79 - 1
24 Cochran, Molly (334041) APO, AE 79 - 0
25 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 79 - 0
26 stanley, sydnee (362590) 77 - 0
27 Borrero, Marie (381008) APO, DEU 75 - 0
28 Hartman, Oliver (380926) 74 - 1
29 Tyler, David (380927) 72 - 0
30 Alvarez, Adelena (378236) APO, AE 71 - 0
31 Donigan, Peter (380925) 69 - 0
32 Duplessie, Kenton (118) APO, AE 67 - 0
33 Becker, Ethan (380928) 66 - 1
34 Utkin, Josef R (114) APO, AE 65 - 0
35 ramey, collin (362587) 64 - 0
36 parrow, brendan (362593) 61 - 2
37 segulin, will (362586) 61 - 1
38 Cepeda, Miguel (378235) APO, AE 61 - 1
39 Miranda, Yannic (107) APO, AE 51 - 0
40 Cochran, Jackson (378233) APO, AE 51 - 0
41 Singsuwan, Naruecha (378234) APO, AE 51 - 0
42 Shumate, Nathan (378239) APO, AE 34 - 0
43 Gravely, Ricky (378238) APO, AE 30 - 1