Kneeling - Precision

Rank Participant Region Kneeling
10 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 94 - 2
38 Alvarez, Adelena (378236) APO, AE 72 - 2
31 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 83 - 0
18 Ayala, Christian (360378) APO, AE 88 - 2
41 Becker, Ethan (380928) 61 - 0
22 Borrero, Marie (381008) APO, DEU 85 - 1
15 Bostic, Kayla (101) APO, AE 90 - 1
40 Cepeda, Miguel (378235) APO, AE 68 - 0
34 Cochran, Jackson (378233) APO, AE 81 - 0
23 Cochran, Molly (334041) APO, AE 85 - 0
17 Delrosa, Tyler (360376) APO, AE 88 - 2
37 Donigan, Peter (380925) 75 - 0
32 Duplessie, Kenton (118) APO, AE 82 - 1
5 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 97 - 4
30 Gravely, Ricky (378238) APO, AE 83 - 1
29 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 83 - 1
26 Hartman, Oliver (380926) 84 - 1
35 hormann, Lydia (362588) 79 - 0
27 Horton, Nyssa (381206) APO, DEU 84 - 1
13 Legens, Michael (355213) APO, DEU 92 - 3
8 McDonald, Kaytlynne (360381) APO, AE 95 - 2
25 Miranda, Yannic (107) APO, AE 84 - 1
11 Musselman, Caroline (373024) APO, DEU 93 - 2
24 Ortega-Valez, Jorge (108) APO, AE 84 - 1
2 Owens, Tayler AM (109) APO, AE 97 - 7
42 parrow, brendan (362593) 59 - 0
14 Pohlman, Alexander (116) APO, AE 92 - 2
12 Pregana, Matthew (111) APO, AE 93 - 0
6 Pregana, Sarah (102) APO, AE 96 - 3
19 Quinland, Jedaiah (104) APO, AE 88 - 1
28 ramey, collin (362587) 84 - 0
7 Robertson, Collin Davis (112) APO, AE 95 - 5
33 segulin, will (362586) 82 - 0
43 Shumate, Nathan (378239) APO, AE 39 - 0
21 Singsuwan, Naruecha (378234) APO, AE 86 - 2
4 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 97 - 4
20 stanley, sydnee (362590) 88 - 0
9 Swett, Kate (352401) APO, DEU 94 - 2
3 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 97 - 5
36 Tran, Jeremiah (113) APO, AE 79 - 0
39 Tyler, David (380927) 69 - 0
16 Utkin, Josef R (114) APO, AE 89 - 2
1 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 100 - 5