Germania Schutzen - OFFHAND - 2019

01 Jan-31 Dec 19

Matches

April 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Apr 2019

Cincinnati, OH

August 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Aug 2019

Cincinnati, OH

February 2019 OFFHAND Germania Shutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 28 Feb 2019

Cincinnati, OH

January 2019 - OFFHAND - Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jan 2019

Cincinnati, OH

July 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jul 2019

Cincinnati, OH

June 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Jun 2019

Cincinnati, OH

March 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Mar 2019

Cincinnati, OH

May 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 May 2019

Cincinnati, OH

September 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Sep 2019

Cincinnati, OH

Scoreboard

Germania Schutzen - OFFHAND - 2019 : Individual 01 Jan-31 Dec 19

Rank Participant Sum
1 SCHWEGMAN, BILL (131) 60.7 67.0 59.7 61.8 72.0 65.0 67.0 73.6 0 526.80
2 MATACIA, MIKE (118) 69.5 61.6 63.5 69.2 56.5 69.5 82.7 51.6 0 524.10
3 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 59.9 58.2 58.0 54.0 57.5 65.5 67.5 48.1 0 468.70
4 OHLHAUSER, ERNIE (122) 64.0 35.9 50.0 34.5 47.1 50.5 55.8 56.1 53.8 447.70
5 BALDWIN, BRAD (101) 61.2 46.2 50.3 62.5 52.1 64.2 48.7 49.8 0 435.00
6 HOLLIS, JOHN (115) 73.0 64.5 38.6 63.7 0 67.1 49.7 73.7 0 430.30
7 MILKUHN , GERHARD (121) 71.4 72.6 56.8 75.1 0 51.6 0 76.1 0 403.60
8 STEWART, ROBERT (134) 58.3 71.1 70.7 69.5 0 62.6 0 64.4 0 396.60

January 2019 - OFFHAND - Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jan 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 RAU, BERNIE (127) 74.1 0.0 0.0 0.0 74.1
2 HOLLIS, JOHN (115) 73.0 0.0 0.0 0.0 73.0
3 MILKUHN , GERHARD (121) 71.4 0.0 0.0 0.0 71.4
4 RAMPELLO, ANITA (125) 69.7 0.0 0.0 0.0 69.7
5 MATACIA, MIKE (118) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
6 POTZNER, HENRY (124) 64.6 0.0 0.0 0.0 64.6
7 POTZNER, DEBBIE (123) 64.4 0.0 0.0 0.0 64.4
8 OHLHAUSER, ERNIE (122) 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0

February 2019 OFFHAND Germania Shutzen : Individual - All 01 - 28 Feb 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 RAU, BERNIE (127) 73.8 0.0 0.0 0.0 73.8
2 MILKUHN , GERHARD (121) 72.6 0.0 0.0 0.0 72.6
3 STEWART, ROBERT (134) 71.1 0.0 0.0 0.0 71.1
4 CLINE, JASON (107) 69.6 0.0 0.0 0.0 69.6
5 BALDWIN, JENNIFER (102) 69.3 0.0 0.0 0.0 69.3
6 RAMPELLO, ANITA (125) 68.2 0.0 0.0 0.0 68.2
7 SCHWEGMAN, BILL (131) 67.0 0.0 0.0 0.0 67.0
8 HOLLIS, JOHN (115) 64.5 0.0 0.0 0.0 64.5

March 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Mar 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 71.6 0.0 0.0 0.0 71.6
2 STEWART, ROBERT (134) 70.7 0.0 0.0 0.0 70.7
3 MATACIA, MIKE (118) 63.5 0.0 0.0 0.0 63.5
4 SCHWEGMAN, BILL (131) 59.7 0.0 0.0 0.0 59.7
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 58.0 0.0 0.0 0.0 58.0
6 MILKUHN , GERHARD (121) 56.8 0.0 0.0 0.0 56.8
7 RAU, BERNIE (127) 56.3 0.0 0.0 0.0 56.3
8 SCHAEFER, BOB (129) 54.0 0.0 0.0 0.0 54.0

May 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 May 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 SCHWEGMAN, BILL (131) 72.0 0.0 0.0 0.0 72.0
2 BALDWIN, JENNIFER (102) 71.7 0.0 0.0 0.0 71.7
3 HAVERLAND, REX (114) 70.3 0.0 0.0 0.0 70.3
4 POTZNER, HENRY (124) 68.1 0.0 0.0 0.0 68.1
5 SCHAEFER, BOB (129) 57.7 0.0 0.0 0.0 57.7
6 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 57.5 0.0 0.0 0.0 57.5
7 CLINE, JASON (107) 57.0 0.0 0.0 0.0 57.0
8 MATACIA, MIKE (118) 56.5 0.0 0.0 0.0 56.5

June 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Jun 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 79.5 0.0 0.0 0.0 79.5
2 MATACIA, MIKE (118) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
3 CLINE, JASON (107) 67.1 0.0 0.0 0.0 67.1
3 HOLLIS, JOHN (115) 67.1 0.0 0.0 0.0 67.1
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 65.5 0.0 0.0 0.0 65.5
6 SCHWEGMAN, BILL (131) 65.0 0.0 0.0 0.0 65.0
7 BALDWIN, BRAD (101) 64.2 0.0 0.0 0.0 64.2
8 STEWART, ROBERT (134) 62.6 0.0 0.0 0.0 62.6

April 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Apr 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 75.1 0.0 0.0 0.0 75.1
2 STEWART, ROBERT (134) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
3 MATACIA, MIKE (118) 69.2 0.0 0.0 0.0 69.2
4 WESTERNDORF, ROXANNE (137) 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0
5 HOLLIS, JOHN (115) 63.7 0.0 0.0 0.0 63.7
6 BALDWIN, BRAD (101) 62.5 0.0 0.0 0.0 62.5
7 SCHWEGMAN, BILL (131) 61.8 0.0 0.0 0.0 61.8
8 HAVERLAND, REX (114) 56.1 0.0 0.0 0.0 56.1

August 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Aug 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 76.1 0.0 0.0 0.0 76.1
2 HOLLIS, JOHN (115) 73.7 0.0 0.0 0.0 73.7
3 SCHWEGMAN, BILL (131) 73.6 0.0 0.0 0.0 73.6
4 STEWART, ROBERT (134) 64.4 0.0 0.0 0.0 64.4
5 CLINE, JASON (107) 63.6 0.0 0.0 0.0 63.6
6 HAVERLAND, REX (114) 58.7 0.0 0.0 0.0 58.7
7 OHLHAUSER, ERNIE (122) 56.1 0.0 0.0 0.0 56.1
8 REYNOLDS, BOB (128) 54.3 0.0 0.0 0.0 54.3

July 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jul 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MATACIA, MIKE (118) 82.7 0.0 0.0 0.0 82.7
2 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 67.5 0.0 0.0 0.0 67.5
3 JASON (107) 67.3 0.0 0.0 0.0 67.3
4 SCHWEGMAN, BILL (131) 67.0 0.0 0.0 0.0 67.0
5 RAMPELLO, ANITA (125) 58.0 0.0 0.0 0.0 58.0
6 REYNOLDS, BOB (128) 56.9 0.0 0.0 0.0 56.9
7 OHLHAUSER, ERNIE (122) 55.8 0.0 0.0 0.0 55.8
8 RAU, BERNIE (127) 51.6 0.0 0.0 0.0 51.6

September 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Sep 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 OHLHAUSER, ERNIE (122) 53.8 0.0 0.0 0.0 53.8

Orion at Home bundle